הגב האיתן של קבוצת מעוף

מעוף קמעונאות נתמכת ע"י המשאבים המצויים בקבוצת מעוף, כח אדם מקצועי גדול? הכולל מחלקה משפטית, מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת מחשבים, לוגיסטיקה, מחלקת מרקום ועוד.