מעסיקים

מידע כללי

הארגונים והחברות הנמנים עם הלקוחות של מעוף קמעונאות נהנים הן מהשתייכותה לקבוצת מעוף בעלת העוצמה הכלכלית המראה דינמיות במגוון שירותיה בתחום המשאב האנושי, והן בהתפתחות כלכלית ומקצועית הכ...

המשך

הגב האיתן של קבוצת מעוף

מעוף קמעונאות נתמכת ע"י המשאבים המצויים בקבוצת מעוף, כח אדם מקצועי גדול? הכולל מחלקה משפטית, מחלקת הנהלת חשבונות, מחלקת מחשבים, לוגיסטיקה, מחלקת מרקום ועוד. גיוס - ל מעוף קמעונאות מאגר מ...

המשך